Skip to main content

Privacybeleid


1. Verantwoordelijk voor deze website

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is de exploitant:

Karsten Riedel
Bosstraat 39 C, 9810 Nazareth, België

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

2. Algemene informatie over het verzamelen van gegevens

De gegevens worden verzameld op basis van

 • 6 lid 1 letter a GDPR (toestemming),
 • Art. 6 lid 1 letter b GDPR (nakoming van contract),
 • Art. 6 lid 1 letter c GDPR (wettelijke verplichting) of
 • Art. 6 lid 1 letter f GDPR (gerechtvaardigd belang).

Gegevensverzameling (doel)

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt (aanvraag per e-mail, telefoon of brief).

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt (serverlogbestanden). Dit zijn voornamelijk technische gegevens. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Verwerking van gegevens

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren.

Duur van de opslag

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren; in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

3. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. Als betrokkene heeft u de volgende rechten onder de EU General Data Protection Regulation (GDPR) in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht om toestemming te allen tijde in te trekken in overeenstemming met Art. 7 para. 3 EU GDPR.
 • Recht op informatie conform Art. 13 en Art. 14 EU GDPR
 • Recht op toegang volgens Art. 15 EU GDPR
 • Recht op rectificatie volgens Art. 16 EU GDPR
 • Recht om gegevens te laten wissen op grond van Art. 17 EU GDPR
 • Recht op beperking van de verwerking volgens Art. 18 EU GDPR
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid conform Art. 20 EU GDPR
 • Recht om te allen tijde bezwaar te maken conform Art. 21 EU GDPR
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform Art. 77 EU GDPR

4. Annulering en verzoeken, Vragen over gegevensbescherming

  Vragen over gegevensbescherming, Stuur uw annulering of verzoeken met betrekking tot uw rechten schriftelijk naar:

  Karsten Riedel, Bosstraat 39 C, 9810 Nazareth, België
  Of per e-mail naar: info@riedel-architecture.com

  5. Hosting: dienstverlener

  Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider:
  com&on GmbH, Leisewitzstr. 47, 30175 Hannover, Duitsland

  De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, kunnen worden opgeslagen op de servers van de serviceprovider. Onze serviceprovider zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

  De serviceprovider wordt gebruikt voor het uitvoeren van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. f GDPR).

  6. Bescherming van gegevens op deze website

  De serviceprovider gebruikt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. De veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en aangepast in overeenstemming met de stand van de techniek.

  SSL- en TLS-codering

  Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals aanvragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

  Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

  7. Gegevensverzameling op deze website

  Server Logbestanden

  Voor een veilige werking van de server wordt automatisch informatie verzameld en opgeslagen in zogenaamde logbestanden. Uw browser verzendt deze informatie automatisch. Dit zijn

  • Datum en tijd op het moment van toegang
  • Gebruikt IP-adres
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes

  Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om conclusies te trekken over uw persoon. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – de serverlogbestanden moeten voor dit doel worden geregistreerd.

  Aanvraag per e-mail, telefoon of brief

  Als u per e-mail of telefoon contact met ons opneemt, zullen wij uw aanvraag met inbegrip van alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) opslaan en verwerken om uw aanvraag te verwerken.
  We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

  Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 par. 1 lit. b GDPR als uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien hierom is verzocht.

  De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

  8. Online diensten en cookies

  Deze website maakt geen gebruik van externe online diensten (zoals analysesoftware).
  Deze website maakt geen gebruik van cookies.

  9. Status privacybeleid

  Deze gegevensbeschermingsverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2023.